Muzejska knjigarna

Vojni muzej Logatec je najbolj prepoznaven po svoji raziskovalni in publicistični dejavnosti.

rsz_2vvz_49_-_1
rsz_vvz_49_-_2rsz_vvz_49_-_3rsz_vvz_49_-_4rsz_vvz_49_-_5rsz_vvz_49_-_6

VOJNOZGODOVINSKI ZBORNIK št. 49

25.00

Različni avtorji.
Založba: Vojni muzej Logatec
Leto izida: 2019
Obseg: 192 strani

Product Description

Vojnozgodovinski zbornik izhaja od leta 1998 in vsebuje zgodovinske prispevke različnih avtorjev od najstarejšega obdobja do danes.

KAZALO člankov:

 1. Dr. Spomenka Hribar: »Dežela nije«
 2. Dimitrij Kebe: Knežji naprsni nakit pectorale
 3. Rimski republikanski srebrniki s Hasberga
 4. Dr. Timotej Knific: Branik meča z gradišča nad Bašljem
 5. Janez Hartman: Začetki boroveljskega puškarstva
 6. Boris Pečkaj: Spomin na boje 1813
 7. Orel kraljeve garde 1813
 8. Kovanci napoleonskih vojn
 9. Dr. Andrej Rant: Spomin na bitko pri Custozzi leta 1866
 10. Janez Stritar, ranjen pri Custozzi
 11. Francoski srebrnik iz leta 1867
 12. Franc Lajovic: Okupacija Bosne 1878
 13. Žejno društvo ostrostrelcev Ljubljana
 14. Mag. Zarja Trček: Stara notranjska hiša in življenje v njej
 15. Dr. Žiga Šmit: Spomin na domačo zemljo
 16. Uroš Gorečan: Slovenska vojska 1918-1919
 17. Dve Malgajevi znamki
 18. Janez Osetič: Naši vojaki 1918-1919
 19. Klemen Urh: Znak generala Maistra
 20. Logaški naborniki
 21. Bogdana Marinac: Pomorsko letalstvo Kraljevine Jugoslavije
 22. Partizanska spomenica Ančke Apih – Maše
 23. Maja Grbec Švajncer: Madžarsko taborišče Šarvar za Slovence
 24. Dr. Zora Konjajev: Svobodno ozemlje v Beli Krajini 1944-45
 25. Franc Rozman – Stane in Dušan Kveder – Tomaž
 26. Aleš Lipovec: Moj dedek partizan
 27. Narodni heroj Janko Rudolf
 28. Odlikovanja narodnega heroja Janka Sekirnika-Simona
 29. Tone Štefanec: Joško Lešnik večkrat ušel smrti
 30. Stane Kocutar: Vojni čas mojega očeta
 31. Ciril Ulčar: Slovenec v nemški vojski v Rusiji
 32. Žrtev in ne-žrtev
 33. Stalingrajski borec
 34. Dr. Klemen Kocjančič: SS nadomestni bataljon Westland
 35. Zrušeni bombnik 1944
 36. Igor Verdev: Sovjetska medalja za osvoboditev Beograda
 37. Mitja Močnik: Sestreljeni bombnik B-24 na Krasu
 38. Helena Vuk: Francija, poletje 1944, konec vojne
 39. Maja Grbec Švajncer: Ne za ene, ne za druge
 40. Mica Rokova ni lagala
 41. Mag. Zarja Trček: Notranjska vas po 2. svetovni vojni
 42. Jana Jerina, Vojko Rupnik: Prišel sem se javit na milico
 43. Srečko Križanec: Bil sem vojak Titove garde
 44. Društvo Bilečancev
 45. Miro Cerar – naš teritorialec
 46. Prisega 4. generacije vojakov 1992
 47. Bojna enota Šentvid julija 1993
 48. Disciplina v novi slovenski vojski
 49. Franko Kukanja: Našitek 510. UC Ig
 50. Odlikovanja Republike Slovenije
 51. Dr. Alojz Šteiner: Zgodbe, ki niso za spomin, temveč opomin
 52. Mitja Močnik: Nadomestni trakci
 53. Prva nagrada Marijanu Furlanu
 54. Brigadir Milko Petek-spomini na službo
 55. Naši v Libanonu, kovanec podpolkovnika Braneta Tušarja
 56. O Avstriji – ali zavezniki so se zmotili
 57. Papir prenese vse: Milena Miklavčič, Zgodovina NOB na Logaškem
 58. Stoletnica prve slovenske države 1918-2018
 59. Andrej Bolčina: Besede za današnjo rabo
 60. Maja Grbec Švajncer: Pouk zgodovine v živo
 61. Moški nikoli ne jočejo