• 1-1
  • 1-2
  • 1-3

PREDSTAVITEV


Zbirka Vojnega muzeja Logatec je ena izmed največjih in najpomembnejših zasebnih muzejskih zbirk vojnozgodovinskih predmetov na Slovenskem, kot verjetno tudi v širši regiji. Zbirka Vojnega muzeja Logatec predstavlja izjemno bogastvo iz prav vseh obdobij slovenske vojne in vojaške zgodovine.

Pomemben del zbirke so tudi etnološki predmeti slovenske preteklosti, ki sicer nimajo vojnega ali vojaškega značaja, a krepijo slovensko kulturno tradicijo (to so nabožni stari kipi, najstarejše knjige, stare panjske končnice, starinske ure in kmečke skrinje, svetinjice, stari molitveniki, najstarejša gasilska odlikovanja, oznake policije in carine, prve značke in drugo).

Vojni muzej Logatec je uradno registrirani muzej, ki opravlja muzejsko dejavnost v skladu s predpisi in z uradnim dovoljenjem Ministrstva za kulturo Republike Slovenije zakonito hrani in predstavlja ter razstavlja čudovite predmete slovenske premične kulturne dediščine.

Več

ZAKLADI ZGODOVINE


Zakladi te knjige so resnični ljudje in njihove davne, tihe, pozabljene zgodbe. Obujanje različnih usod, hoja po že prehojenih poteh… Kar so danes muzejski predmeti, je bilo nekoč pravo življenje. Bili so del življenja enakih ljudi, kot smo danes mi. Tudi oni so nekoč živeli, čustvovali, hrepeneli, upali… Zakladi Vojnega muzeja Logatec so barvni, pisani, kar žarijo!

Pred nami je knjiga o zakladih Vojnega muzeja Logatec. V knjigi je na 654 straneh predstavljenih več kot 720 zakladov z več kot 2200 barvnimi fotografijami. Knjiga je že na videz nekaj izjemnega; velika, debela in težka. Enako izjemna pa je tudi njena vsebina. V njej je toliko podatkov o slovenski vojni in vojaški zgodovini, kot v redko kateri drugi. Toliko obujenih podob, toliko ponovno rojenih velikanov slovenske vojne in vojaške zgodovine, da lahko knjiga upravičeno nosi svoj naslov.

Zakladi zgodovine.