Muzejska knjigarna

Vojni muzej Logatec je najbolj prepoznaven po svoji raziskovalni in publicistični dejavnosti.

rsz_129

VOJNOZGODOVINSKI ZBORNIK št. 50 – KAZALO

25.00

Založba: Vojni muzej Logatec
Leto izida: 2019
Obseg: 246 strani

Product Description

Skupno kazalo vseh Zbornikov, ki prihaja do bralcev v tej 50. številki, bo zgodovinarjem in ljubiteljem zgodovine pomagalo pri lažjem iskanju člankov s posameznih področij. Prvi del tega skupnega kazala je kazalo po avtorjih. Razvrščeni so po abecednem vrstnem redu. Drugo je vsebinsko kazalo, ki je oblikovano po tematskih celotah. Vsaka omogoča pregled nad vsemi članki, ki so se nanašali na določeno temo oziroma obdobje. Tretja in zadnja celota je seznam celot fotografij, ki so bile objavljene v vsakem Zborniku kot priloga na posebnih listih. Posamezna številka je imela 32 strani tovrstnih fotografij, zato je bilo njihovo skupno število precejšnje. Tudi fotografije so razvrščene v okviru enakih tematskih celot kot prej vsebina. Kazalo pa ne zajema fotografij, ki so bile objavljene ob posameznih člankih.

V tej jubilejni številki so posebej predstavljene tudi naslovnice vseh 49 Zbornikov, kot tudi naslovnice vseh drugih knjig, ki jih je izdal Vojni muzej Logatec. V tej števliki so predstavljene tudi razglednice, znamke in značke ter kovanci, ki jih že tradicionalno izdaja Vojni muzej Logatec muzej v počastitev velikanov slovenske zgodovine in pomembnih dogodkov z našega ozemlja. Kljub temu, da Vojni muzej Logatec za svoje delovanje ne prejema nobenega državnega denarja, s katerim so drugi, državni muzeji sicer bogato financirani, predstavlja Vojni muzej Logatec eno izmed največjih in najbogatejših zbirk slovenske kulturne dediščine na Slovenskem in je najboljši dokaz za to, kaj lahko ustvarijo iskreni ljubitelji slovenske vojne in vojaške zgodovine.