Muzejska knjigarna

Vojni muzej Logatec je najbolj prepoznaven po svoji raziskovalni in publicistični dejavnosti.

LOGATEC 1941 - 1945
LOGATEC 1941 - 1945LOGATEC 1941 - 1945LOGATEC 1941 - 1945LOGATEC 1941 - 1945

LOGATEC 1941 – 1945

45.00

Avtorja: Anton Kebe, Janez J. Švajncer
Založba: Vojni muzej Logatec
Leto izida: 2013
Obseg: 344 strani

Product Description

V 80-tih letih prejšnjega stoletja je Anton Kebe zbral gradivo za zgodovino narodnoosvobodilnega boja v Logatcu med 2. svetovno vojno in besedilo tudi napisal. Toda knjiga ni smela iziti. Sin, Dimitrij Kebe, je to zapuščino svojega očeta prepustil v objavo Vojnemu muzeju Logatec. Drugi del knjige predstavlja opis dogodkov v Logatcu in Dolomitih, ki jih Anton Kebe ni zajel. Že naslov Logatec 1941-45 nekoliko drugače pove, o čem pripoveduje ta del knjige. Zlasti je obrazloženo, od kod velike izdaje v Logatcu in kaj je povzročilo bratomorni boj v Dolomitih. V knjigi so natisnjene številne fotografije iz vojnih let. Knjiga ima 344 strani, format 24 × 17 cm, 1.110 kg, trde platnice, barvna naslovnica, več kot 120 fotografij krajev, oseb, spomenikov, imena in priimke udeleženih, sezname padlih, pričevanja, spomine, analize dogajanja, opisi bitk itd.

Kazalo:

LOGATEC V NOB (Anton Kebe)

Uvod
Sokol
Mussolini in dr. Marko Natlačen v Kačji vasi
Tik pred vojno
Rupnikova linija
Napad na Jugoslavijo
Prihod Italijanov
Breme zasedbe
Pot do odpora
Sokol kot temelj Osvobodilne fronte
Rakek
Hotedršica
Planina
Laze
Jakovica
Grčarevec
Unec
Ivanje selo
Rovte
Prvi temelji gibanja proti okupatorju
Začetki odpora
Prvi partizani iz Logatca
Orožje za partizane
Slovenska legija proti Osvobodilni fronti
Italijanski odziv
Preiskave v Rovtah oktobra 1941
Aretacije januarja 1942
Odhodi med partizane spomladi 1942
Težave fantov iz Planine
Rakovška četa
Italijani stopnjujejo nasilje
Aretacije v Logatcu marca 1942
Italijani izpustili Rada Pehačka?Razlogi za racijo
Nejasnosti in protislovja
Aretacije aprila 1942
Nastanek Logaške čete aprila 1942
Italijanska racija 20. aprila 1944 na Žibršah
Izdaja v Rovtah
Fašistični ovaduhi
Unec
Laze in Jakovica
Logatec
Velika izdaja
Obtožbe in ugibanja
Kako je dobil agent Saurin zvezo z logaškimi aktivisti
Za in proti
Pridobitev zaupanja
Kdo in kje so partizani
Dokaz o delovanju za upornike
Jutranje aretacije
Zasliševanja in obtožbe
Julija Marušič in skriti ovaduhi
Razočaranje Draga Vilarja
Usmrtitev logaških talcev
Lov za partizani
Usoda izdajalca
Maja 1942 proti žagam za Italijane
Napad na italijanske tovornjake na Cestah
Pred sodišče maja 1942
Narodna zaščita
Partizanske akcije junija 1942
Umor Ignaca Kodeka in Ignaca Mraka
Smrt Staneta Podrekarja
Aretacije junija 1942
Teror, žrtve
Nove aretacije in streljanja
Ustrelitev Jožeta Mivška, Betke Nagode, Tomaža Vrhovca in Leopolda LebnaUstrelitve v Rovtah julija 1942
Aretacije poleti 1942 v dnevniku Erneste da Damos
Umor Jakoba Mivška in Franca Moljka
Obsodbe poleti 1942
Obsodba Franca Grdadolnika 24. avgusta 1942
Napad na skrivališče ranjenih partizanov
Smrt Staneta Žitka
Smrt na Popitovi domačiji
Milizia volontaria anticomunista – MVAC
Poročila Umberta Rosina
Obsodbe jeseni 1942
Razmere ob koncu leta 1942Partizanska vas Laze
Ivanje selo in Planina
Logatec
Jakovica
Les za Osvobodilno fronto
Rovte
Hotedršica
Grčarevec
Kalce
Gospodarske komisije, VOS
Mladina 1943
Mladinska akcija v Lazah avgusta 1943
Pod vodstvom Jožeta Tolazzija
Prapor za Šercerjevo brigado
Rajonski komite SKOJ za Logatec
Posebnosti MVAC in četnikov na logaškem območju
MVAC na Uncu
Posadka MVAC v Planini
Likvidacija občinskega tajnika Franca Milavca – Adolfa iz Planine
Poskus ustanovitve MVAC v Lazah
Logatec in MVAC
Grčarevec
MVAC v Hotedršici
Skupno število MVAC
Kraljeva jugoslovanska vojska ali četniki
Čukova kmetija v Kališah
Kurirji
Kapitulacija Italije
Vračanje internirancev
Razpad MVAC
Nemci ubijajo
Logaški bataljon
Neuspelo prepričevanje v Hotedršici in Rovtah
Prvi boji z Nemci
Drugi Dolomitski odred
Dolomitski odred spet ukinjen
Organizacijske spremembe OF po prihodu Nemcev
Nemci – veliko hujši sovražnik
Slowenische Landeswehr – Slovensko domobranstvo
Ustanovitev Slowenische Landeswehr – Slovenskega domobranstva v LogatcuOsvobodilna fronta deluje dalje
Slovenska protifašistična ženska zveza
Pot v partizane
Oskrba partizanskih enot
Gospodarska komisija
Delo partizanske obveščevalne službe
Prehod Turkestancev
Partizanske akcije
Minerske akcije
Čas hudih preizkušenjRazširjanje partizanskega tiska in politično delo
Domobranska poročila iz začetka leta 1944
Domobranci o Zagodi in Rupniku
Črna roka
Smrt Franca Popita – Župančevega
Smrt Jakoba Gostiše – LemežaSmrt Antona Pirnata, Jakoba Trčka in Ane RakarSestreljeni bombnikSmrt Ivana Pivka
Umori črne roke 17. aprila 1944
Domobranska proslava 23. aprila 1944 v Logatcu
Smrt zdravnika Jožeta Gostiše
Požig Windischgrätzove graščine
Smrt Toneta Ključarja – Tončka
Prva polovica leta 1944 v Rovtah
Spet napad na Štampetov most
Domobranstvo sredi leta 1944
Četniki
Nemška delovna organizacija TODT
Partizanska varnostno-obveščevalna služba
Kronika župnika Franca Urbanca
Druga polovica leta 1944
Domobranstvo na vrhuncu moči
Nova organiziranost Osvobodilne fronte
Domobranci vztrajajo
Četniki
Pred končnim razpletom
Prisilno delo za okupatorja
Partizanska dejavnost v začetku leta 1945
Partizani v domobranskih poročilih v začetku leta 1945
Znaki razkroja
Smrt Anton Rajerja 20. marca 1945
Srbski četniki, nedičevci in ljotičevciMine na cesti in železnici
Angleško-ameriški zračni napadi
Letalski napadi na Hotedršico
Pred koncem
Domobranska propagandna dejavnost
Vdaja bataljona San Marco
Prodiranje 29. hercegovske divizije
Domačini sprejemajo osvoboditelje
Logatec osvobojen
Konec vojne
Nekaj sklepnih misli

ZAMOLČANO (Janez J. Švajncer)

Uvod
Osvobodilna fronta v Logatcu 1941
Problem Rado Pehaček
Kdaj Slovenski poročevalec v Logatcu?
Vprašanja ob boju na Ključu 7. maja 1942
Velika logaška izdaja
Problem Julije Marušič
Problem logaške Pehačkove skupine
Napad na Vranje pečine 31. maja 1942
Napad na Italijane v Cestah
Padli borec v Cestah
Peter Cafuta – Gad in udarna četa
Druga grupa odredov
Oskrba kot breme
Politične razmere spomladi in poleti 1942 v Dolomitih
Izjava Glavnega poveljstva 27. maja 1942
Umori
Umor Pavla Lukana
Umor Jožeta Geohelija
Osebnostna podoba posameznikov
Linija poveljevanja in odgovornosti
O nevarnih pojavih v partizanskih četah
Poziv brez odmeva
Dolomitski partizani proti Narodni zaščiti
Andrej Babnik
Pehačkova odstavitevLikvidacija Petra Cafute – Gada in Udarne čete
Izdaja napada na Ravnik in Žibrše
Logatec v drugi polovici leta 1942 in na začetku 1943
Unec
Poraz v Belški grapi
Bezenica
Po ofenzivi
Politične razmere 1943
Joško Tollazzi
Padli borci ob cesti proti Rovtam
Pobiti borci Gradnikove brigade
Umor Ljube Bavdek
Umor Stanislava Gostiše
Slowenische Landeswehr – Slovensko domobranstvo
Nadzor nad ljudmi
Domobranski pohodi izven domačega ozemlja
Izročilo
Konec vojne
Povzetek