PREDSTAVITEV MUZEJA

O muzeju

Zbirka Vojnega muzeja Logatec je ena najpomembnejših zasebnih zbirk vojnozgodovinskih predmetov na Slovenskem, kot verjetno tudi v širši regiji. Zbirka Vojnega muzeja Logatec predstavlja izjemno bogastvo iz prav vseh obdobij slovenske vojne in vojaške zgodovine. Vojni muzej Logatec hrani predvsem tiste predmete, ki so povezani z zgodovino slovenskega naroda in našo slovensko zemljo. Vojni muzej Logatec je uradno registrirani muzej, ki opravlja muzejsko dejavnost v skladu s predpisi in z uradnim dovoljenjem Ministrstva za kulturo Republike Slovenije zakonito hrani in predstavlja ter razstavlja čudovite predmete slovenske premične kulturne dediščine.

Dovoljenje Ministrstva za kulturo Republike Slovenije

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije je Vojnemu muzeju Logatec podelilo posebno dovoljenje za hrambo in razstavljanje predmetov slovenske premične zgodovinske kulturne dediščine iz razloga, ker so predmeti v Vojnem muzeju Logatec državnega pomena in predstavljajo eno najpomembnejših zbirk še ohranjene in zavarovane premične zgodovinsko-kulturne dediščine slovenskega naroda. Slovensko muzejsko društvo je za postavitev zbirke Vojnega muzeja Logatec njenemu ustanovitelju podelilo častno Valvasorjevo priznanje za izjemne dosežke.

Poslanstvo

Vse od ustanovitve dalje Vojni muzej Logatec deluje kot neprofitni muzej, katerega poslanstvo je v raziskovanju slovenske vojne in vojaške zgodovine ter ohranjanju slovenskega vojaškega in kulturnega izročila. Eksponati so hranjeni in varovani kot spomeniki in biseri zgodovine naše zemlje in našega naroda. Kot naše globoke korenine, naša moč in naša samozavest za prihodnost. Z zavedanjem in dokazovanjem, da smo Slovenci vedno bili bogat kulturen in vojaški narod.

Narodopisje

Pomemben del zbirke so tudi etnološki predmeti slovenske preteklosti, ki sicer nimajo vojnega ali vojaškega značaja, a krepijo slovensko kulturno tradicijo (to so nabožni stari kipi, najstarejše knjige, stare panjske končnice, starinske ure in kmečke skrinje, svetinjice, stari molitveniki, najstarejša gasilska odlikovanja, oznake policije in carine, prve značke in drugo).

Občina Logatec in lokalna skupnost

Vojni muzej Logatec je izdal več knjig o zgodovini Logatca in objavil na desetine člankov o logaški zgodovini v Vojnozgodovinskem zborniku, saj je temeljno poslanstvo muzeja tudi v skrbi za lokalno zgodovinsko in kulturno izročilo. Tudi zato Vojni muzej Logatec v javnem interesu podpira občina Logatec in sofinancira njegov kulturni program.

Javna dostopnost in predstavitev zbirke

Zbirka Vojnega muzeja Logatec je javnosti razstavljena in dostopna vse od ustanovitve dalje. Predmeti iz zbirke Vojnega muzeja Logatec so bili javno predstavljeni z besedilom, opisom ali fotografijami v več deset knjigah, ki jih je izdal Vojni muzej Logatec, ali druge slovenske založbe oziroma drugi slovenski muzeji. Zgodovinski predmeti Vojnega muzeja Logatec so že dolgo javno znani, kar kaže na spoštovanje najvišjih muzejskih etičnih standardov in na zavedanje o pomenu javnega in družbeno odgovornega muzejskega poslanstva.

Raziskovalna dejavnost

Vojni muzej Logatec izda vsaj tri strokovne knjige letno. Knjige predstavljajo slovensko vojno in vojaško zgodovino iz vseh obdobij. Doslej je Vojni muzej Logatec izdal že več kot 80 različnih strokovnih knjig. O kakovosti in pomenu knjig Vojnega muzeja Logatec za slovensko zgodovinopisje priča dejstvo, da se knjige Vojnega muzeja Logatec nahajajo v največjih svetovnih prestolnicah, v njihovih muzejih ali knjižnicah; v Washingtonu, Moskvi, Berlinu, Parizu, Londonu, Beogradu, Zagrebu, Firencah, Rimu in drugih. Vojni muzej Logatec že dolgo in načrtno izmenjuje svoje knjige in publikacije z nekaj največjimi muzeji in knjižnicami po svetu. Zaradi tega mnogi evropski in svetovni muzeji iz Slovenije poznajo prav Vojni muzej Logatec.

Vojnozgodovinska knjižnica in arhiv

Vojnemu muzeju Logatec omogoča kvalitetno raziskovalno delo ena največjih in najbogatejših knjižnic z vojaško-zgodovinsko tematiko v Sloveniji, ki šteje na tisoče knjižnih enot, po obsegu primerljiva s specializiranim vojnozgodovinskim arhivom. Poleg strokovne literature z vseh področij (odlikovanj, orožja, uniform in drugih) vključuje tudi cele letnike originalnih državnih Uradnih listov, vojaških uradnih listov in drugih uradnih predpisov, katerih poznavanje omogoča razumevanje uradne vojaške tematike.

Sodelovanje z muzeji

Eksponati iz zbirke Vojnega muzeja Logatec so bili javno predstavljeni že na mnogih velikih razstavah iz 70ih ali 80ih let 20. stoletja pa vse do danes. Razstave so priredili slovenski državni ali pokrajinski muzeji (Pokrajinski muzej Maribor, Muzej narodne osvoboditve Maribor, Narodni muzej Slovenije, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Muzej novejše zgodovine Celje, Mestni muzej Ljubljana, Tržiški muzej, Goriški muzej itd.), dodatno pa so jih obogatili predmeti iz zbirke Vojnega muzeja Logatec. Vojni muzej Logatec je vedno z veseljem sodeloval z drugimi slovenskimi muzeji, ker je skupno sodelovanje in skrb za slovensko premično dediščino osrednjega pomena za našo zgodovino.

Družbena odgovornost

Vojni muzej Logatec tudi uresničuje svojo širšo družbeno vlogo glede priprave zakonodaje s področja varstva in zaščite premične kulturne dediščine v slovenskih javnih in zasebnih zbirkah ali muzejih.

Spominki

Vojni muzej Logatec izdaja svoje priložnostne razglednice, poštne znamke, kovinske značke in kovance. Z njimi obeležuje pomembne mejnike ali posamezne predmete slovenske vojne in vojaške zgodovine oziroma predstavlja zbirko Vojnega muzeja Logatec. Znamke potujejo po celem svetu, ravno tako razglednice z barvnimi podobami naše zgodovine. Kovance, na katerih je vgravirano ime in priimek obdarjenca, v zahvalo podeljuje posameznikom, ki so se posebej izkazali s sodelovanjem ali pomočjo Vojnemu muzeju Logatec in s skrbjo za ohranjanje slovenskega vojaškega in kulturnega izročila.

Zgodovinski pomen

Zbirka Vojnega muzeja Logatec je zgodovinsko neprecenljiva. Mnogi eksponati iz zbirke Vojnega muzeja Logatec so unikatni, nekateri izdelani v zelo majhnih in omejenih količinah, ob posebnih priložnostih in že zato redki, drugi izjemni, ker so jih dobili izjemni posamezniki naše preteklosti. Vse to je zbirka Vojnega muzeja Logatec.

Ena in edina.
V vsej svoji veličini, razsežnosti in raznolikosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.